Voiko yritykseni selvitä ilman verotarkastusta?

Teoriassa se on mahdollista. Verotarkastuksia on kohdennettu viime vuosina tietoseulonnan avulla aiempaa tehokkaammin. Useimmiten verotarkastus kohdennetaan viimeiseen kahteen päättyneeseen tilikauteen. Aiemmin verotarkastukset ulotettiin viimeiseen viiteen päättyneeseen tilikauteen.

Verotarkastus voi osua mille tahansa yritykselle

Verotarkastus voi sattua myös sinun yrityksesi kohdalle milloin tahansa. Useissa tapauksissa verottaja ei tee tarkastusta minkään impulssin tai väärinkäytösepäilyn vuoksi, vaan verotarkastuksen aloittaminen saattaa liittyä toimialaan, liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin tai pelkkään sattumaan. Tarkastus pyritään suorittamaan säännöllisesti erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten osalta. Verottaja voi tehdä verotarkastuksen kokonaisverotarkastuksena, osittaisena tarkastuksena tai vertailutietotarkastuksena. Kokonaisverotarkastus tarkoittaa kaikkia verolajeja kuten elinkeinoveroa, arvonlisäveroa ja ennakkoperintää. Osittainen verotarkastus tarkoittaa jonkin edellä mainitun verolajin tarkastamista. Vertailutietotarkastuksessa kerätään tietoa muun verovelvollisen verotusta varten.

Verotarkastuksesta ilmoitetaan verovelvolliselle yleensä etukäteen. Ilmoitus voidaan jättää antamatta vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi esimerkiksi olla epäily siitä, että verovelvollinen hävittää aineistoa.

Verotarkastus voi myös auttaa yritystä

Verotarkastus ei ole pelkästään huono asia. Verotarkastajan tulee toimia lain mukaan kuten hyvä syyttäjä. Verotarkastajan tulee puuttua myös sellaisiin tilanteisiin, joissa yritys on maksanut veroa perusteettomasti tai määrältään liian paljon. Verotarkastuksella saatetaan havaita verovelvollisen useana vuotena noudattama virheellinen käytäntö eli ns. linjavirhe. Virhe on voinut toistua useana vuotena peräkkäin, mutta asiaan ei ole puututtu, koska verovelvollisen käsityksen mukaan asiassa on toimittu lakeja ja ohjeita noudattaen. Linjavirheeseen puuttuminen verotarkastuksessa on yrityksen etu. Yritys voi säästyä virheelliseltä menettelyltä jatkossa verotarkastuksen avulla.