Verotuksen vanhentumisen vaikutukset

Verotarkastuksissa tarkastellaan kirjanpidossa olevia vanhoja veroasioita. Verotuksessa on useampia vanhentumiseen liittyviä osatekijöitä ja määräaikoja. Näiden pelisääntöjen osaaminen on oma ”tieteenlajinsa”. Vaikka verotarkastuksessa pitäisi ottaa verojen vanhentuminen viran puolesta huomioon, valitettavasti näin ei kuitenkaan aina käy. Verojuristin tarkka silmä on tärkeä apu, jotta kaikki verotuksen vanhentumiseen vaikuttavat tekijät tulee varotarkastuksessa huomioitua.

Lisätietoa valitusajoista ja verojen vanhentumisajoista löydät sivustolta www.verovalitus.fi